top of page

 

 SERVEI DE PSICOPEDAGOGIA

 

L'equip d'atenció psicopedagògica atèn les demandes dels nens i adolescents en edat escolar que presenten dificultats d'aprenentatge i requereixen d'una atenció especialitzada.

 

Les dificultats més freqüents són les següents:

​- Dèficits en la comprensió i la velocitat de la lectura

​- Imprecisió en l'expressió oral i escrita

​- Desorganització de  la informació rebuda

- ​Dificultats per  memoritzar els temes i interioritzar-los
​- Manca de motivació

​- Dificultats de concentració

L'objectiu dels tractaments és permetre al nen i adolescent  l'aprenentatge, tenint en compte les seves possibilitats intel•lectuals, els seus interessos i motivacions per a aconseguir que, dins de la diversitat que acull l'escola, pugui desenvolupar la seva trajectòria escolar, personal i social amb èxit.


El treball es centra en els següents aspectes:
 

- Estimular les habilitats bàsiques.
- Resoldre problemes: les dades, la incògnita, les operacions i la solució.
- Reflexionar: aprendre a autocorregir-se i aprendre dels errrors.
- Millorar l'autoestima.
- Preparar les avaluacions amb èxit.

 

 

TÈCNIQUES D'ESTUDI 

 

  • Entrevistes inicials amb pares de nens i adolescents amb dificultats d'aprenentatge i de rendiment escolar que demanen assessorament, diagnòstic o tractament dels seus fills.​

 

  • Tractaments individuals o grupals en els que, un cop fet el diagnòstic, es considera necessària una intervenció més específica.​​

 

  • Tècniques d'estudi per donar pautes i criteris que ajudin a aprendre, a estudiar, a organitzar i ordenar el treball intel·lectual.​​Orientació escolar i professional personalitzada.​​

 

  • Assessorament a mestres i professors sobre temes puntuals: adaptacions i modificacions curriculars, eines per a l'acció tutorial, etc...

c/Ernest Lluch, 7 L'Hospitalet de Llobregat

Tel.931 053 623

bottom of page