top of page

 El treball del neuropsicòleg infantil es basa en:

 

- Avaluació i Diagnòstic Neuropsicològic dels transtorns de l’aprenentatge escolar 

- Intervenció Neuropsicològica / Reeducació Psicopedagògica

- Pautes a pares

- Assessorament i seguiment escolar

- Reunions i seguiment escolar

Al llarg del cicle vital i durant els primers anys de creixement d'un infant, poden sorgir determinades situacions que preocupen en l'entorn familiar i/o escolar i requereixen assessorament o consulta d'un professional.

 

Davant de problemes o retards en l'adquisició de fites del desenvolupament, alteracions de conducta i regulació emocional,  dificultats en l'adquisició d'habits o nous aprenentatges com ara el llenguatge i els aprenentatges escolars és imprecindible establir un diagnòstic per tal de determinar quins aspectes cal reforçar de manera més específica.

Atenem a:

 Infants amb Trastorns de l'Aprenentatge:

 • TDAH (Trastorn per Dèficit d'Atenció amb Hiperactivitat)

 • Dislèxia

 • Discalcúlia

 • TANV (Trastorn de l'Aprenentatge No Verbal)

 • TEL (Trastorn Específic del Llenguatge)

 •  Trastorns del Neurodesenvolupament i Dany Cerebral Adquirit

 • Ictus pediàtric

 • PCI (Paràlisis Cerebral Infantil), Malalties congènites (Sd. X fràgil, Sd. Williams, etc.)

 • SAF (síndrome d'Alcholinització fetal)

 • TCE (Traumatismes Cranioencefàlics)Tumors Cerebrals infantils, Epilèpsia, etc. 

 

 • Trastorns de l'estat d'ànim i simptomatologia emocional

c/Ernest Lluch, 7 L'Hospitalet de Llobregat

Tel.931 053 623

bottom of page