top of page

 

ENTORN D'ACTUACIÓ:

 • Retard del desenvolupament motriu i/o cognitiu

 • Trastorns generalitzats 

 • Trastorns de conducta, emocionals i dificultats de relació

 • Nens/es en risc d'exclusió

 • Trastorn de l'espectre autista

 • Dèficit d'atenció i hiperactivitat

 • Trastorn del vincle afectiu

   

   

   

   

   

   

La Psicomotricitat:

 • Integra vivència i llenguatge

 • Desenvolupa la fantasia i la creativitat

 • Ajuda a canalitzar i conduïr emocions a un espai d'expressió i construcció reafirmant

 • Ajuda a la conquesta de les postures, al control del cos, de les habilitats motrius.

 • Preveu, detecta i harmonitza trastorns en el desenvolupament motriu cognitiu, emocional i relacional

 • Ajuda a reafirmar l'autoconcepte i autoestima a través del plaer del moviment i del vincle amb el/la psicomotricista.

A través del Joc lliure  i del cos en moviment el nen/a s'expressa. És el seu mitjà de comunicació i un medi d'aprenentatge.

El Joc possibilita l'apropiació del món, coneixent-lo i creant-lo, permet construir la corporeïtat (emocions i sensacions corporals), interactuar amb els altres i construir la mirada.

Les sessions poden ser individuals, grupals o en família.

A partir dels 9 mesos.

La sala de Psicomotricitat és un espai de seguretat física i escolta emocional de les necessitats del nen/a que busca reassegurar-lo/la en relació a la seva pròpia història.

c/Ernest Lluch, 7 L'Hospitalet de Llobregat

Tel.931 053 623

bottom of page