top of page

EL NOSTRE SERVEI D'INFANTIL/JUVENIL

DÓNA SOLUCIONS A:

 

  • ​Alteracions del llenguatge oral:

 

-  Dislàlies: dificultats en pronunciar algun so.

- Retard de la parla

-  Retard i trastorn del llenguatge

- TEL (Trastorn Específic del llenguatge)

- Alteracions de la parla i llenguatge secundaris a pèrdua auditiva.

 

  • Alteracions de la fluència:

 

-Disfemia (quequeig)

 

  • ​​​​​​​​​​​​Alteracions del llenguatge escrit: 

 

- Dificultats en l’adquisició de la lectoescriptura

Dislèxia

- Disgrafia

- Disortografia

 

  • Deglució atípica.

 

  • Disfonies

PROTOCOL D’INTERVENCIÓ DEL SERVEI DE LOGOPÈDIA INFANTIL/JUVENIL

 

  • Entrevista inicial amb pares amb demanda d'assessorament diagnòstic o tractament .

  • Atenció individualitzada a nens i adolescents  que presenten alteracions en el llenguatge oral i escrit.

  • Entrevistes periòdiques amb els pares per a avaluar l'evolució del tractament i donar suport i orientació a les qüestions que es plantegen referents als infants.

  • Reunions de coordinació amb altres professionals vinculats amb els casos atesos (mestres, metges, psicòlegs, assistents socials, educadors de carrer, monitors d'esplai...)

c/Ernest Lluch, 7 L'Hospitalet de Llobregat

Tel.931 053 623

bottom of page