top of page

Logoeduca està format per un equip interdisciplinari de professionals amb il·lusió i experiència : 

Neuropsicòlegs 

Logopedes 

Psicomotricistes 

Fisioterapeutes 

Psicopedagogs

Psicòlegs

El nostre objectiu és contribuir activament a la millora de la qualitat educativa a través del diagnòstic, prevenció i tractament de les dificultats d’aprenentatge. 

 

Partim de la teoria constructivista de l’ensenyament i l’aprenentatge fent un treball en xarxa entre el nostre equip i els membres de la comunitat educativa implicats. 

 

Treballem amb nens, joves i adults. 

 

LOGOPÈDIA-PSICOPEDAGOGIA-TÈCNIQUES D'ESTUDI- PSICOLOGIA
NEUROPSICOLOGIA-PSICOMOTRICITAT-FISIOTERÀPIA-CRIANÇA-TALLERS
ALTES CAPACITATS
bottom of page